International Scientific Conference Science and Traffic Development


Wariant tytułu Znanost i Razvitak Prometa (ZIRP) : Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje
Wydawca Faculty of Transport and Traffic Sciences. University of Zagreb
ISSN 2623-5781
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Pashkevich, Anton; Burghardt, Tomasz E.; Kubek, Daniel
Analysis of drivers’ eye movements ahead of intersections: observations of horizontal road markings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/