Inżynieria Chemiczna


Wydawca Wydaw. Naukowo-Techniczne
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Tabiś, Bolesław
Zasady inżynierii reaktorów chemicznych
Typ: książka
Data wydania: 2000
Tabiś, Bolesław
Teoria i inżynieria obiektów reagujących chemicznie
Typ: książka
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/