Computational Science, Engineering and Technology Series


Wariant tytułu Computational Science, Engineering & Technology Series
Wydawca Saxe-Coburg Publications
ISSN 1759-3158
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Banaś, K.; Krużel, F.; Bielanski, J.; Chłoń, K.
Finite element integration and assembly on modern multi and many-core processors
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/