Handbook of thermal analysis and calorimetry


Wydawca Elsevier
ISSN 1573-4374
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Klasyfikacja ASJC 2500 Materials Science: General Materials Science
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Krzysztof; Pielichowska, Kinga
Polymer nanocomposites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/