EDULEARN proceedings


Wydawca International Association of Technology Education and Development (IATED)
e-ISSN 2340-1117
2340-1125 (CD-ROM)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Fabris, L.M.F.; Balzarotti, R.M.; Ros Campos, A.; Semprebon, G.; Twardowski, M.
Cross-cultural and disciplinary design workshops: sharing new public space activation approaches
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Nosal Hoy, Katarzyna; Solecka, Katarzyna
University activities influencing sustainable mobility behavior – best u-mob life practices
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/