Progress in Colloid and Interface Science


Wydawca CRC Press, Taylor & Francis Group
ISSN 1877-8569
e-ISSN 1877-8577
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Krzan, Marcel; Kulawik-Pióro, Agnieszka; Tyliszczak, Bożena
Foams stabilized by particles
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/