Studia i Materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Kantarek, Anna Agata
Równowaga miar
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/