Motivation Zentraleuropa = Motivation Central Europe


Wydawca Ilsinger
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Racoń-Leja, Kinga; Lisowski, Bohdan Xawery
Open Spaces in the City of the 21st Century – VIII International Biennial of Architecture in Krakow
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/