Architektura Świata


Wydawca Muza SA
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Jodidio, Philip
Nowe formy : architektura lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Typ: książka
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/