Leloviana : prace o historii i kulturze ziemi lelowskiej


Wariant tytułu Leloviana. Prace o historii i kulturze ziemi lelowskiej
Wydawca Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Bogdanowska, Monika
Gotycka Matka Boska z kościoła w Staromieściu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/