Regionalizm w Szkolnej Edukacji


Wydawca Muzeum Miasta Jaworzna

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Ślusarczyk, Marta
Koncepcja rewitalizacji terenów byłej cementowni Szczakowa – dawne kasyno Poczekana
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/