Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami


Wydawca Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (Warszawa)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Myczkowski, Zbigniew
Ogrody królewskiego zwierzyńca w Niepołomicach : studium konserwatorsko-projektowe rewaloryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/