Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
Wydawca Wydaw. Politechniki Łódzkiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA  


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/