Architektura & Dizajn


Wydawca Muzeum Regionalne w Stalowej Woli


Publikacje w tym tytule: 1

Żychowska, Maria J.
Poprzemysłowe dziedzictwo XX wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/