Naukovij Vìsnik Černìvecʹkogo Unìversitetu. Geografìâ


Wydawca Černìvecʹkij Nacìonalʹnij Unìversitet
ISSN 2311-9276
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)