Naukovij Vìsnik Černìvecʹkogo Unìversitetu. Geografìâ


Wydawca Černìvecʹkij Nacìonalʹnij Unìversitet
ISSN 2311-9276
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Cebulska, Marta
Differentiation in periods with precipitation deficit in Polish Eastern Carpathians, (1984-2015)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/