Ogród Puławski


Wydawca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy
ISSN 1508-552X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 3

Zachariasz, Agata
Polska sztuka ogrodowa początku XIX wieku w ocenie Johna Claudiusa Loudona
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Wielgus, Krzysztof
Natura i kultura w krajobrazie otwartym – prace i działalność naukowa Prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Wołk, Adam
Wspomnienie o Profesorze Januszu Bogdanowskim (1929-2003)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/