Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki


Wydawca Wydawnictwo PAK
ISSN 0079-4260
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Tondos, M.; Mysiński, W.
Obserwator stanu i zakłócenia w układzie napędowym z połączeniem sprężystym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/