Structures, Waves, Biomedical Engineering


Wydawca Structural Acoustics and Smart Materials Group at the Technical University of Mining and Metallurgy


Publikacje w tym tytule: 1

Ostrowski, Czesław; Żelazny, Sylwester; Iwaniec, Marek
Zastosowanie włókien gipsowych jako materiału izolacji akutycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/