Advances in Science, Technology and Innovation (ASTI)


Wariant tytułu Advances in Science, Technology & Innovation
Wydawca Springer
ISSN 2522-8714
e-ISSN 2522-8722
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bąk, Joanna
Circular water management in smart cities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Gravel bed river scouring analysis downstream of block ramps
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/