Catalysis Series / The Royal Society of Chemistry’s


Wariant tytułu RSC Catalysis Series
Wydawca RSC Publishing
ISSN 1757-6725
e-ISSN 1757-6733
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kurek, Stefan S.; Romańczyk, Piotr P.
Noncovalent interaction-assisted redox catalysis in reductive dehalogenation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/