Tutorials, Schools, and Workshops in the Mathematical Sciences


Wydawca Springer Nature
ISSN 2522-0969
e-ISSN 2522-0977
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2016)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2016)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2


Nonlinear PDEs, their geometry, and applications : proceedings of the Wisła 18 Summer School
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Kycia, Radosław A.; Ułan, Maria
Integrability of geodesics of totally geodesic metrics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/