Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Badania Operacyjne i Systemowe


Wydawca Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Wacławski, Tadeusz
Sterowanie w stanie stacjonarnym: heurystyczna aproksymacja funkcji stanu kwantowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Schiff, Krzysztof
Metoda wyznaczania klik grafu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/