Modern Building Materials, Structures and Techniques


Wydawca VGTU Press "Technika"
ISSN 2029-9907
e-ISSN 2029-9915
Uwagi Instytucja sprawcza: Vilnius Gediminas Technical University
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Fialko, Sergiy; Karpilowskyi, Viktor
Spatial thin-walled physical nonlinearity in SCAD software. Rod finite element
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/