Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


Wydawca Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 1895-6777
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Korpak, Joanna
Antropopresja w karpackich systemach fluwialnych wczoraj i dziś
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/