Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


Wydawca Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 1895-6777
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Korpak, Joanna
Antropopresja w karpackich systemach fluwialnych wczoraj i dziś
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/