Multiphysics


Wydawca The International Society of Multiphysics
ISSN 2409-7527
e-ISSN 2409-1669
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Król, P.; Gallina, A.; Uhl, T.; Żaba, T.
Numerical procedure for identifying the ammonia concentration of the sewage influent based on SCADA [Poster]
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/