Computational Studies


Wydawca WIT Press
ISSN 1462-6063
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Guzik, A.; Styrylska, T.
Solving initial-boundary heat conduction problems using the multistage-multigroup least squares method
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/