Lecture Series on Computer and Computational Sciences


Wydawca VSP
ISSN 1573-4196
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Bieniasz, L. K.
Development of an adaptive finite-difference strategy for the automatic simulation of transient experiments in electrochemical kinetics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bieniasz, L. K.; Rabitz, H.
A solution mapping technique for the rapid computation of theoretical cyclic voltammograms for experimental data analysis in electrochemical kinetics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/