IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems


Wydawca Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ISSN 2473-2117
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Deniziak, Stanislaw; Bąk, Sławomir
Scheduling of distributed applications in HHPCaaS clouds for Internet of things
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/