International Scientific Conference Alternative Energy Sources, Materials and Technologies


Wydawca Imeon
ISSN 2603-364X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2018)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2018)


Publikacje w tym tytule: 1

Larwa, B.; Cesari, S.; Bottarelli, M.
Thermal performance of a PCM integrated underfloor heating system - experimental and numerical analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/