Bulletin / Department of Technology and Society. Lund University


Wydawca Department of Technology and Society Lund Institute of Technology
ISSN 1404-272X


Publikacje w tym tytule: 1

Zakowska, Lidia
Correlation of road aesthetics and visual parameters for traffic safety improvements
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/