LVV-rapport


Wydawca Technische Universiteit
ISSN 0920-0592


Publikacje w tym tytule: 1

Żakowska, Lidia
On the philosophy and methods behind geometric road design to develop expert systems
Typ: książka
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/