Monografie IBRKK


Wydawca Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Stachura, Ewa
Innovative sustainable architecture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/