Chemical Technology and Engineering. Proceedings


Wydawca Lviv Polytechnic National University
e-ISSN 2664-1275
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Thomas, Maciej; Kuc, Joanna; Stryszewska, Teresa
An assessment of synthesis and effectiveness of potassium ferrate(VI) as a green agent in the treatment of carwash wastewater
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Thomas, Maciej; Barbusinski, Krzysztof; Bialecka, Barbara
Application of UV, H2O2, H2O2/UV, Fe(II)/H2O2 and Fe(II)/H2O2/UV process for oxidation of organic compounds in printed circuit boards wastewater
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/