Eureka


Wariant tytułu Eureka : innovation across borders
Wydawca VUTIUM
ISSN 2464-4595
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Jurkowska, Nadzieja
Exploitation and designing problems of rip-rap: the Czarny Dunajec River
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/