Air, Water and Soil Pollution Science and Technology


Wydawca Nova Science Publishers
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Radecki-Pawlik, Artur
A simple method for conductometer soil respiration measurements in different moisture conditions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/