Learning and Analytics in Intelligent Systems


Wydawca Springer
ISSN 2662-3447
e-ISSN 2662-3455
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Kokosiński, Zbigniew; Jaworski, Kacper
A rough inference software system for computer-assisted reasoning
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/