Theory and Engineering Applications of Computational Methods


Wydawca Cimne


Publikacje w tym tytule: 11

Ulatowska, Anna
Optimal reinforcements of holes in composite structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011

Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control : applications to industrial and societal problems
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2011
Bochenek, Bogdan; Tajs-Zielińska, Katarzyna
Topology and size optimization using local rules of cellular automata
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Bereta, Michał; Burczyński, Tadeusz
Artificial immune system based classification of high-dimensional biological data
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Kędziora, Piotr
Problems of topological design for multilayered composite structures with piezoelektric actuators
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Jarosz, Paweł; Burczyński, Tadeusz
Distributed immune algorithms in multiobjective optimization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Muc, Aleksander; Barski, Marek
Optimal design of multi-layered composite cylindrical shells under internal pressure
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Mrzygłód, Mirosław; Zieliński, Andrzej P.
Low-cycle fatigue constraints in two-stage structural optimization of a nozzle to pressure vessel connection
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Beluch, Witold; Burczyński, Tadeusz; Długosz, Adam
Evolutionary optimization of laminate structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Kucwaj, Jan; Borowik, Barbara
The efficiency of the remeshing algorithm based on grid generator with a mesh size function
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
Borowik, Barbara; Kucwaj, Jan et al.
Fuzzy morphological associative memories
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/