Problemy Studiów Nauczycielskich


Wydawca Wydawnictwo Naukowe WSP
ISSN 0239-6769
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1


Kształcenie zawodowe : stan i perspektywy rozwoju kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w uczelniach technicznych, ekonomicznych i rolniczych. Materiały z konferencji naukowej w dniach 6-7 listopada 1997
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/