Bìblìotekoznavstvo. Knigoznavstvo


Wydawca Aksioma
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Buzdygan, Dorota; Górski, Marek M.
E-zasoby jako element wspomagający proces edukacji i badań naukowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/