Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej


Wariant tytułu Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca Uniwersytet Jagielloński
ISSN 1505-9286


Publikacje w tym tytule: 7

Gałek, Helena
Tworzenie kursu nauczania na odległość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2003
Zmroczek, Janet
Przyszłość wymiany z punktu widzenia bibliotekarzy w Wielkiej Brytanii
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Smethurst, Michel
Pracować razem w Europie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Jankowska, Maria Anna
Biblioteka usługowa – nowe zadania dla bibliotek w Europie Wschodniej i Centralnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Varnum, Ken
Bibliotekarz jako pośrednik między użytkownikami a elektroniczną informacją
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Trehub, Aaron
Bibliotekarstwo slawistyczne i World-Wide Web – tworzenie zasobów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
Byrne, Malcolm
Archiwum Bezpieczeństwa Narodowego : rzecznik otwartości
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1995
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/