Architektura Miast


Wariant tytułu Architektura Miast : zbiór studiów
Wydawca Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2018)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2018)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kuśmierski, Jacek; Szopińska, Elżbieta
Historia powstania i ewolucja Ścieżki Hugo Richtera we Wrocławiu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/