Materiały Badawcze. Seria: Hydrologia i Oceanologia


Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISSN 0239-6297
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalik, Andrzej
Zmiany sieci hydrograficznej na obszarze Poznania w latach 1945-2000
Typ: książka
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/