Prace Studialne / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


Wydawca Wydawnictwo PK
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 4


Bionika : projekty koncepcyjne studentów IV roku kierunku Automatyka i Robotyka : pomoc dydaktyczna : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Samek, Andrzej
Data wydania: 2004

Bionika : projekty koncepcyjne studentów IV roku kierunku Automatyka i Robotyka : prace studialne 3/1998, 1999 : pomoc dydaktyczna : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Samek, Andrzej
Data wydania: 2001

Bionika : projekty koncepcyjne studentów IV roku kierunku Automatyka i Robotyka : prace studialne 2
Typ: książka
Redaktor: Samek, Andrzej, Gibas, Piotr
Data wydania: 1999

Bionika w zagadnieniach technicznych : projekty koncepcyjne studentów IV roku kierunku Automatyka i Robotyka : pomoc dydaktyczna
Typ: książka
Redaktor: Samek, Andrzej, Zamorski, Jerzy, Gibas, Piotr
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/