Seria MP Materiały Polimerowe


Wydawca Wydaw. Naukowo-Techniczne TEZA
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Pielichowski, Jan; Puszyński, Andrzej
Preparatyka polimerów
Typ: książka
Data wydania: 2005
Pielichowski, Jan; Puszyński, Andrzej
Chemia polimerów
Typ: książka
Data wydania: 2004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/