Zużycie i niezawodność


Wydawca Wydaw. IGSMiE Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Polska Akademia Nauk
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Guzowski, Stanisław
Zużycie frettingowe w połączeniach skurczowych
Typ: książka
Data wydania: 2002
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/