Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków


Wydawca Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Uwagi ES 17.10.2022

Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Kadłuczka, Andrzej
Ochrona zabytków architektury. T. 1, Rozwój doktryn i teorii (vademecum)
Typ: książka
Data wydania: 2000
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/