Prace Naukowe Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków


Wydawca Politechnika Krakowska. Wydz. Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Pawlicki, Bonawentura Maciej
Kamienice mieszczańskie Zamościa : problemy ochrony
Typ: książka
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/