Prace Komisji Architektury i Urbanistyki / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie


Wydawca Wydaw. Naukowe DWN : Wydaw. Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Tołłoczko, Zdzisława; Tołłoczko, Tomasz
In horto latericio : rozprawy z dziejów architektonicznych szkół amsterdamskiej i hamburskiej
Typ: książka
Data wydania: 2000
Tołłoczko, Zdzisława
Architectura perennis : szkice z historii nieawangardowej architektury nowoczesnej pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm – Art Déco – neoklasycyzm)
Typ: książka
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/