Prace IPPT = IFTR Reports


Wydawca Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0208-5658


Publikacje w tym tytule: 2

Rachowicz, Waldemar
Adaptacyjna metoda elementów skończonych do rozwiązywania równań Naviera-Stokesa dla przepływów ściśliwych
Typ: książka
Data wydania: 1997
Bogacz, R.; Ryczek, B.
O badaniach teoretyczno-doświadczalnych dotyczących drgań samowzbudnych typu przyleganie-poślizg
Typ: książka
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/