Przemysł 4.0. Ryszard Knosala Poleca


Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Gola, Arkadiusz; Kost, Gabriel; Jerzy, Zając
Integracja zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwarzania
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
Santarek, Krzysztof; Duda, Jan; Oleszek, Sylwester
Zarządzanie cyklem życia produktu
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2022
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/